English
HOME   |    PROJEKTY   |    PUBLIKACE   |    GRANTY   |    LIDÉ   |    KONTAKT   |    ENGLISH

Kreslící systém VoiceCad (1994)

o001_voicecad.gif

První praktickou aplikací byl hlasem ovládaný systém Voice-CAD vyvinutý v roce 1994. Systém umožňoval tvorbu jednoduchých výkresů vycházejících z několika základních geometrických tvarů. Z těchto tvarů bylo možné vytvářet objekty a ty pak libovolně přemisťovat a upravovat co do rozměrů a barevného provedení. Celá aplikace byla ovládána 33 slovními povely rozdělenými do funkčních skupin aktivovaných podle kontextu. Kontextově závislé menu usnadňovalo práci nejen uživateli ale též systému tím, že zužovalo aktuální soubor potenciálních kandidátů při klasifikaci. V rozpoznávací části byla úspěšně použita technika tzv. spojitých skrytých markovských modelů (CDHMM), díky níž se podařilo dosáhnout vysoké spolehlivosti (nad 97% správně rozpoznaných povelů) pro jakéhokoliv uživatele. Systém byl „natrénován" na vzorcích promluv získaných od cca 30 osob, čímž se stal na mluvčím nezávislým. Vysoká výpočetní náročnost techniky CDHMM byla eliminována optimalizovanou implementací, takže přijatelného času odezvy (do 0,5 s) byl možné dosáhnout i na relativně pomalém osobním počítači s procesorem typu 386.

<<< Zpět