English
HOME   |    PROJEKTY   |    PUBLIKACE   |    GRANTY   |    LIDÉ   |    KONTAKT   |    ENGLISH

Dialog s počítačem (1995)

o002_infobus.gif

K tradičním cílům vývojových aktivit v oblasti automatického zpracování řeči patří systémy nabízející obousměrnou hlasovou komunikaci s počítačem. Liberecký systém INFOBUS, představený odborné veřejnosti v roce 1995, byl zřejmě první aplikací tohoto druhu vyvinutou v České republice. Umožňoval získat informace o přímém autobusovém spojení mezi Libercem a ostatními městy a obcemi. Požadované informace byly poskytovány na základě dialogu mezi počítačem a uživatelem, který svými odpověďmi na otázky kladené systémem specifikoval své požadavky na cíl, den a přibližný čas spojení. V databázi bylo přibližně 700 individuálních spojení do 75 míst Čech, Moravy a okolních států, z nichž systém vybral a oznámil ty, které nejlépe vyhovovaly zadání. Rozpoznávací jednotka pracovala se slovníkem o 120 položkách, mezi nimiž byly názvy obcí, jména dnů v týdnu, číslovky pro určení hodin a několik dalších slov. Složitost úlohy byla dána nejen rozsahem slovníku ale i jeho skladbou. (Objevovala se zde velice podobná jména, jako např.: Děčín vs. Jičín, Trutnov vs. Turnov, či slova extrémně krátká nebo naopak dlouhá, např.: Ne vs. Hodkovice nad Mohelkou.) Přesto rozpoznávací část pracovala s průměrnou úspěšností nad 95%. Hlasový výstup byl vyřešen pomocí databáze předem zaznamenaných řečových signálů, reprezentujících buď celé fráze, jejich části, případně jednotlivá slova. Z nich systém vytvářel konkrétní hlášení nebo otázky podle připraveného scénáře. Podmínky k funkčnímu provozování systému byly i na tehdejší dobu velice skromné: stačil osobní počítač s procesorem typu alespoň 486/66MHz, šestnáctibitová zvuková karta a mikrofon se sluchátky.

<<< Zpět