English
HOME   |    PROJEKTY   |    PUBLIKACE   |    GRANTY   |    LIDÉ   |    KONTAKT   |    ENGLISH

Nástroj pro výuku neslyšících (1996)

o005_deafteach.gif

Další ze zajímavých aplikací navržených na Technické univerzitě v Liberci je systém vizuální zpětné vazby pro nácvik řeči neslyšících, jejichž hlavním handicapem je ztráta zpětné akustické kontroly. Jeho účelem je dát neslyšícímu člověku a jeho pedagogovi nástroj, který umožní zachytit řeč v paměti počítače a okamžitě zobrazit její průběh i některé z důležitých řečových parametrů. Navíc poskytuje možnost vizuálně tato data porovnat s daty odpovídajícími promluvám až tří dalších mluvčích. To, že je na obrazovce k dispozici v každém okamžiku větší počet referenčních průběhů, je velice důležité. Neslyšící člověk tak není nucen snažit se se svým projevem přiblížit ke konkrétnímu mluvčímu, což ani není dost dobře možné, ale vždy si může najít toho, k jehož hlasovým parametrům má nejblíže. Zobrazení více průběhů jediného slova nebo fráze zároveň umožňuje odhalit, které rysy jsou společné všem mluvčím a jsou tudíž pro daný řečový prvek charakteristické a důležité a které jsou naopak nevýznamné. Zabudovaný rozpoznávací systém navíc dává alespoň přibližnou informaci o kvalitě řeči vyučované osoby. Je-li vhodně používán, dostavuje se motivační efekt kladné zpětné vazby.

<<< Zpět