English
HOME   |    PROJEKTY   |    PUBLIKACE   |    GRANTY   |    LIDÉ   |    KONTAKT   |    ENGLISH

Informace po telefonu - INFOCITY (1998-2001)

o009_infocity.gif

Současné trendy naznačují, že jednou z nejslibnějších aplikačních oblastí začínají být hlasové informační a komunikační služby uskutečňované po telefonu. Jejich výhodou je to, že mohou být provozovány automaticky, bez nutnosti lidské obsluhy i bez požadavku na speciální telefonní přístroje, v kteroukoliv denní a noční dobu a často i v paralelním režimu. Navíc mohou obsáhnout široké spektrum informací i dalších činností jako je např. rezervace jízdenek či letenek, bankovní operace, apod. Na libereckém pracovišti byl v letech 1997-98 vyvinut telefonního informačního systému nazvaného INFOCITY. Umožňuje člověku, aby prostřednictvím telefonu získal informace, které mohou zajímat obyvatele či návštěvníky Liberce. V rámci krátkého slovního dialogu s počítačem volající osoba specifikuje svůj dotaz a počítač jí pak syntetickým hlasem podá informaci např. o tom, co se v daném týdnu hraje v libereckých divadlech nebo v kinech, kdy se koná nejbližší fotbalové utkání, či kdy odjíždí autobus či vlak zvoleným směrem. Systém sám je velmi složitý a také jeho informační databáze je rozsáhlá. Uživatel by však neměl nic z této složitosti pocítit. Stačí jenom odpovídat na otázky počítače a pak si vyslechnout požadovanou informaci. Jak se s počítačem domluvíte? Zavoláte-li na níže uvedené číslo, systém se vám představí a nabídne vám několik slov, která můžete použít - např. Kultura, Sport, Doprava, atd.. Slovo vyslovte vždy asi jednu sekundu po tom, co počítač dokončí nabídku. Systém vaši odpověď rozpozná, rozpoznané slovo zopakuje a nabídne vám další možnosti, např. název kina, číslo tramvajové linky, jejíž odjezd vás zajímá, atd. Co se stane, když systém vaše slovo špatně rozpozná? Nic hrozného. Stačí v příští otázce vyslovit slovo Chyba a počítač se vrátí k předchozí otázce. Pokud si budete přát podrobné vysvětlení jak s počítačem komunikovat, můžete na začátku dialogu vyslovit slovo Nápověda, po němž bude následovat podrobná sada instrukcí. Co je ještě třeba vědět? Aby systém dobře pracoval, měli byste na otázky systému odpovídat co nejpřirozeněji a ve vašem okolí by neměl být příliš velký hluk. A nyní to nejdůležitější - telefonní číslo: +420 48 535 3100 (Systém již není od roku 2009 provozován!). Podobný automatický systém vyvinutý kompletně v České republice zatím nikde jinde neexistuje. Jeho tvůrci se proto budou těšit na to, že jej co nejvíce lidí vyzkouší, čímž samozřejmě přispějí k jeho dalšímu vývoji a průběžnému zdokonalování. Výhoda systému InfoCity je zřejmá. Počítač vám je k dispozici celých 24 hodin a nikdy se nebude cítit unaven.


Více:

  • NOUZA J.: An Interface for Voice Access to Information Systems. Proc. of 18th Int. Conference on Information Technology Interfaces ITI'96, Pula, Croatia, June 1996, pp.79-84
  • NOUZA J., HOLADA M.: A City Information System Operating over the Telephone. Proc. of IVTTA'98 Workshop, Torino, Italy, September 1998, pp.141-144.

<<< Zpět