English
HOME   |    PROJEKTY   |    PUBLIKACE   |    GRANTY   |    LIDÉ   |    KONTAKT   |    ENGLISH

Rozmluva s virtuální osobností-Projekt Švejk (2002)

o011_svejk1.jpg

V roce 2002 byl vytvořen program Švejk, který umožňuje oboustrannou hlasovou komunikaci mezi člověkem a počítačem. V tomto programu jsou současně použity technologie rozpoznávání spojité řeči, český TTS syntetizátor řeči-vytvořený v Ústavu Radioelektroniky v Praze a umělá 3-D počítačová mluvící hlava. Dále byl použit dialogový systém se zpracování textu na základě zachytávání klíčových slov, tento systém vylepšoval robustnost rozpoznávání řeči a inteligentně vybíral odpovědi na kladené dotazy. Jako virtuální osobnost byla použita velmi známá literární postava dobrého vojáka Švejka.

Systémy komunikace s virtuální osobností překračují současné tradiční výzkumné i komerční oblasti. Podobný systém byl poprvé prezentován na IVVTA v roce 1998. Autoři si vybrali jako virtuální osobnost Alberta Einsteina, se kterým bylo možno hovořit o jeho životě a práci. Tímto projektem jsme se inspirovali a vytvořili obdobný český systém. V našem projektu byl vybrán voják Švejk, který ve své literární podobě byl schopen odpovědět na jakoukoliv otázku. Princip a struktura našeho systému je na následujícím obrázku:

o011_svejk2.jpg


Video:

 


Více: NOUZA, J., KOLÁŘ, P., CHALOUPKA, J.: Voice Chat with a Virtual Character: The Good Soldier Švejk Case Project. In Proc of TSD 2002. Brno, September 2002. pp. 445-448. ISBN 0302-9743

<<< Zpět