English
HOME   |    PROJEKTY   |    PUBLIKACE   |    GRANTY   |    LIDÉ   |    KONTAKT   |    ENGLISH

Lotos-grafický návrh hlasové dialogové aplikace (2001)

o012_lotos1.jpg

V roce 2000 byl v Laboratoři počítačového zpracování řeči na Technické univerzitě v Liberci zahájen projekt LOTOS. Jeho cílem bylo vytvořit grafický systém pro návrh počítačem řízených dialogů. Zpočátku šlo především o vymezení a ověření možností grafické platformy. Výsledkem více než roční práce je nyní produkt, který dokázal nahradit původní, skriptem ovládaný systém UNDIS. Při vývoji systému LOTOS se podařilo splnit oba hlavní cíle: vytvořit snadno ovládané prostředí pro rychlou tvorbu a editaci dialogů a zároveň rozšířit možnosti návrhu skutečných dialogových aplikací, zejména těch, které pracují po telefonu. LOTOS je zároveň otevřeným prostředím, které zaručuje rozšiřitelnost pomocí externích modulů (Plug-In) a při praktickém nasazení vykazuje velmi dobrou stabilitu. V současné verzi lze o systému hovořit jako o kompletním vývojové prostředí (IDE) pro návrh, testování a ladění dialogů.

Prostředí systému LOTOS bylo navrženo s ohledem na dvě potenciální skupiny uživatelů: příležitostné návrháře, u nichž se předpokládá občasná modifikace existujících systémů a profesionální návrháře, kteří potřebují nástroj pro vývoj, editaci a ladění rozsáhlých dialogových aplikací. Na první skupinu se pamatovalo snahou o maximální jednoduchost a intuitivnost ovládání. Dialog se tvoří pomocí myši tak, že po kliknutí na vybraný typ v nástrojové liště se tento prvek automaticky připojí za dosud aktivní prvek. Okamžitě či kdykoliv později lze nastavit či změnit vlastnosti tohoto prvku.

Lze říci, že systém LOTOS splňuje základní očekávání od grafické návrhové platformy a navíc je v mnohém překonává, a to díky mnohým originálním přístupům, které byly poprvé představeny odborné veřejnosti v rámci světové konference Eurospeech. Především však jde o systém použitelný pro praktické, zejména telefonní aplikace s rozsáhlými dialogy, u nichž se předpokládá dlouhodobý provoz a zároveň častá modifikace údajů i částí scénáře. Od 1. listopadu 2001 slouží k přípravě a provozování hlasové telefonní služby InfoCity v Liberci. Její rozsáhlý dialog nabízející informace převážně z oblasti kultury, sportu a dopravy byl vybudován v systému LOTOS s použitím 138 prvků. Obsahuje celkem 32 prvků typu dotaz, 14 prvků realizujících syntézu, 28 prvků pro vyhodnocování výrazu, 19 přístupů do databáze, 12 přepínačů a 30 skoků. Doba nutná k vytvoření aplikace tohoto rozsahu se počítá na hodiny, maximálně dny, ne však týdny či měsíce jako v případě skriptem řízených dialogů.

Více informací (English only)

Více: Nouza T., Nouza J.: Graphic Platform for designing and developing practical voice interaction systems. Proc. of Eurospeech2001. Aalborg, Sept. 2001, pp.1287-1290. ISBN 87-90834-09-7. ISSN 1018-4074

<<< Zpět